Техникийн зохих шалгалт

Техникийн зохих шалгалт - Техникийн тайлан Техникийн тайланг аж үйлдвэрийн янз бүрийн салбарт техникийн мэдээллийг илэрхийлэхэд ашигладаг.

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛ

Хяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилгоос гадна хэд хэдэн ач холбогдолтой. ... асфальтын үйлдвэрүүдийн байгаль ...

inspection.gov.mn

Хоол үйлдвэрлэлийн технологийн ... ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../.. Шаардлага хангасан ... тус тусад нь хаяглаж, зохих

Хяналт шалгалт | SCIENCE Technical Documentation Inc.

Хяналт шалгалт, техникийн болон үечилсэн хяналтын үйлчилгээ үзүүлдэг манай компани; ШИНЖЛЭХ УХААН. тухай. Ярьдаг утас: 0 212 702 00 00. 0 212 702 22 30. 0 312 500 00 10. Факс: 0 212 909 21 10. И-мэйл хаяг: [email protected].

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар » Хяналтын хуудас

Барилгын өргүүр шалгах хяналтын хуудас: Татаж авах – 180: 5.19.6: Ган татлагат дүүжин замыг шалгах хяналтын хуудас: Татаж авах – 181: 5.19.7: Сагстай өргөгчийн хяналтын хуудас: Татаж авах – 182: 5.19.8

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ХЯНАЛТЫН ХУУДАСНЫ ТУШААЛ

Хяналтын хуудас нь хяналт шалгалтын байгууллага, улсын байцаагчийн үйл ажиллагааг нээлттэй, ил тод байлгах зорилгоос гадна хэд хэдэн ач холбогдолтой. Тухайлбал, хяналтын хуудсаар ...

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэр, цехүүдэд хяналт шалгалт …

Шалгалтыг "Сүү, сүү бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас"-аар үндсэн 7 бүлгийн 92 шалгуур үзүүлэлтийн дагуу, "Зайрмагны үйлдвэрлэлийг шалгах хяналтын хуудас"-аар үндсэн 7 ...

Хяналтын хуудас

Малын эмийн худалдаалалтыг шалгах хяналтын хуудас /2-р зэрэглэлийн малын эмийн сан/ Татаж авах... 22: 1.16.3: Малын эм ханган нийлүүлэх байгууллагын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас: Татаж ...

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ТШТ: ЕШН ТЕХНИКИЙН ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА БА НӨХЦӨЛ Зас-0 Хуудас 26–ын 5 1. ХАМРАХ ХҮРЭЭ Энэхүү техникийн шаардлагын тодорхойлолт (ТШТ) нь өмчийн

50 1.10.1. ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ГАЗРЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС …

№1.10.1. ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ГАЗРЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС. Хяналтын байгууллага: Шалгуулагч этгээдийн нэр: Объектын нэр: Регистрийн дугаар: Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …. Шаардлага хангасан Хууль сахин